Concello de Boborás

  • A Consellería de Vivenda e Infraestruturas da Xunta de Galicia comezou as obras de mellora no sobrante da N-541, na OU-164, no lugar de Nogueira. O tramo a mellorar é de 2,4 quilómetros e ten unha inversión de 59.00 ...

  • O Concello de Boborás, Maside, O Carballiño e San Amaro inician en setembro o obradoiro de emprego 2016/2017, que dará traballo e formación a un total de 20 persoas, cinco por municipio, ademais de catro monitores, un a ...

  • O Concello de Boborás pon en marcha unhas visitas guiadas de carácter turístico de xullo a outubro de 2016. Este é o plan de visitas: Venres tarde: Ruta de Moldes. Punto de encontro: 17.00 h Carballeira de M ...

  • O Concello de Boborás organiza para os meses de xuño, xullo, agosto e setembro concretamente o periodo comprendido dende o 22 de xuño ao 9 de setembro, un campamento de verán totalmente gratuíto para nenos e nena ...

  • O Concello de Boborás organiza dende para os meses de xullo, agosto e parte de setembro as clases preparatorias para as probas para á obtención do Título Oficial de Graduado en ESO para maiores de 18 anos na convocatori ...

  • ROSA GONZALEZ DOPORTO, ALCALDESA EN FUNCIÓNS DO CONCELLO DE BOBORAS Pola presente, FAGO SABER: Que os propietarios/as, arrendatarios/as ou usufrutuarios/as de fincas que se encontren dentro dos núcleos de poboación, ou ...

  • 1º premio. Son de Boborás. Nerea García1º premio. Son de Boborás. Nerea García ACTA DO FALLO DO I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CONCELLO DE BOBORÁS   Na casa do Concello de Boborás, sendo as 12:30 horas do día catorce de xuño de dous mil dezaseis, reúnese segundo o previsto nas ...

    Publicación con 7 adxuntos